OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Klauzula i obowiązek informacyjny

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016) wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną lub telefoniczną ofert handlowych firmy Mag Graf Projekt lub/i podmiotów współpracujących (MG Perfekt,MG Faktoria,MG Tramo).

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: MG Perfekt Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Towarowa 8, Mrowino, 62-090 Rokietnica.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest przesyłanie drogą elektroniczną lub telefoniczną na wskazanych przez Panią/Pana adres e-mail/nr telefonu informacji o ofertach handlowych.

3. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych posiadać będą osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

4.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane
lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu lub cofnięcia zgody.

5.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa urzędu Ochrony Danych Osobowych,ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

7.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

8.Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

9.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być poddawane procesowi profilowania.

Zaufali nam:

KONTAKT


MG 

ul. Towarowa 8, Mrowino
62-090 Rokietnica

T: +48 730 312 312
E: contact@mgperfekt.eu

Godziny pracy:
Pon-Pt: 9:00–17:00

.

in